ରାତିଅଧାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପିଉସୀର ବିଆ ଓ ଗାଣ୍ଡି ଗଲୁ ମାରିଲା ପୁତୁରା

ରାତିଅଧାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପିଉସୀ ର ବିଆ ଓ ଗାଣ୍ଡି ଗଲୁ ମାରିଲା ପୁତୁରା Rati Adhare Hospital Bhitare Piusi Ra Bia O Gandi Galu Marila Putura ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ,…